Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

- 24%

39,750.00 


DUYGU HANIM
0546 204 61 82

SİZİ ARAYALIM!

Yorum Yap

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

                Brussels Capital University, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bilim adamı –uygulamacı modeli çerçevesinde çağdaş, özenli, ulusal ve uluslararası ölçütlere, etik değerlere bağlı bir eğitim anlayışıyla hizmet vermek üzere hazırlanmıştır. Hızla gelişen klinik psikoloji alanında bir fark yaratmak; üretken, kendini tanımanın değerini ve uluslararası düzlemde yapılan en yeni çalışmaları bilen, toplumuna hizmet eden mezunlar vermek amacıyla klinik psikoloji yüksek lisans programı açılmıştır

                Brussels Capital University’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın klinik psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Brussels Capital University’ nin Psikoloji (Klinik) alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

  

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

             Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, 4 yıllık lisans diploması sahibi üniversite mezunlarının başvurularına açıktır.

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AMACI

                Türkiye’de son yıllarda ruh sağlığı alanlarında iyi yetişmiş uzmanlara olan ihtiyaç oldukça artmıştır. Ruh Sağlığında en fazla ihtiyaç hissedilen alanlardan biri de klinik psikolojidir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız, bu uzman açığının giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlayarak 2002 yılında öğretim hayatına başlamıştır.

                Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı çerçevesinde klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Daha ayrıntılı bir ifadeyle, klinik psikoloji programından mezun olacak ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologlar aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

 • Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri
 • Meslek etiği
 • Psikopatolojik değerlendirme
 • Psikolojik değerlendirme (testler): Bilişsel ve kişilik boyutları
 • Psikoterapi (psikoanalitik/psikodinamik, bilişsel-davranışçı, hümanistik, sistemik ve grup)
 • Araştırma yöntemleri

                Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini ya da projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır.

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
 • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
 • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgâh

  

 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUNİYET KOŞULLARI

 • Programın tamamlanabilmesi için 9 dersin tamamının vermesi ve bitirme tezini tamamlaması gerekmektedir.

 

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ BÖLÜMÜN DERSLERİ

 • Psikolojiye Giriş I
 • Sosyal Psikoloji
 • Sağlık Psikolojisi
 • Gelişim Psikolojisi
 • Psikolojiye Giriş II
 • Psikoterapi Yöntemleri
 • Normaldışı Davranışlar
 • Metodoloji
 • Klinik Psikoloji Makale Sunu

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı‘nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

1. Bilimsel düşünme biçimine sahip olma,

2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,

3. Bilimsel makaleleri değerlendirme, meslektaşlarıyla bilimsel ve etik konularda iletişim kurabilme,

4. Psikoterapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama,

5. Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilme,

6. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme, uygulama,

7. Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme,

8. Bütüncül yaklaşım, ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama.

I.Dönem / Part 1

Ders Kodu (Code) Ders Adı (lecture) Ders Kredisi (Credit) Kaynak Kitap (Source Book)
KLPSYL101 Psikolojiye Giriş I (Introduction to Psychology I) 3 İnsan ve Davranışı, Doğan CÜCELOĞLU
KLPSYL102 Sosyal Psikoloji (Social Psychology) 3 İnsan ve İnsanlar, Çiğdem Kağıtçıbaşı
KLPSYL103 Sağlık Psikolojisi (Health Psychology) 3 Sağlık Psikolojisi, Zuhal Baltaş
KLPSYL104 Gelişim Psikolojisi (Development Psychology) 3 Gelişim Psikolojisi, Hatice Ergin

II.Dönem / Part 2

Ders Kodu (Code) Ders Adı (lecture) Ders Kredisi (Credit) Kaynak Kitap (Source Book)
KLPSYL201 Psikolojiye Giriş II (Introduction to Psychology II) 3 İnsan ve Davranışı, Doğan CÜCELOĞLU
KLPSYL202 Psikoterapi Yöntemleri (Psychoteraphy Methods) 3 BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ, TAHİR ÖZAKKAŞ
KLPSYL203 Normaldışı Davranışlar (Abnormal Behaviours) 3 DİNAMİK PSİKİYATRİ VE NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR, ENGİN GENÇTAN
KLPSYL204 Metodoloji (Methodology) 3 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, HAMDİ İSLAMOĞLU
KLPSYL205 Yeni Aile Terapileri 3 FMP AİLE TEREPİSİ HALİL TABUR,ESAT BAŞARAN

III.DÖNEM / PART 03

Ders Kodu (Code) Ders Adı (lecture) Açıklama (Comment)
KLPSYL301 Tez (Thesis) KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI(Asgari 50 sayfalık tez çalışması) CLINICAL PSYCHOLOGY POST GRADUATE THESIS STUDY

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY

 

                Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University’nin  online eğitime dayalı modeli İngiltere başta olmak üzere  Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

                Brussels Capital University , İngiltere’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur.

                Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin İngiltere eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri  Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

                Brussels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerinin de sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır. Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yükseköğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur. Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmeleri Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.

                Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Kayıt dönemi ve kayıt için gerekli şartlar\evraklar nelerdir?

Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
– Diploma ve transkript,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– İkametgâh belgesi,
– 4 adet fotoğraf

 

 1. Uzaktan eğitim nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekânsal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler.

 1. Sınavlar ne şekilde yapılıyor?

Brussels Capital University’de sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır. Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır.

 1. Mezun olduğum takdirde YÖK denkliğim olacak mı?

                Üniversite, birçok ülkede akredite edilmiş olup, T.C. kanun ve hükümlerine göre, uzaktan eğitim – Açıköğretim sisteminde ders veren bir kurum olduğu için ÜLKEMİZDE YÖK DENKLİĞİ YOKTUR.

           Programa kayıt yaptıran öğrencinin mezun olduktan sonra, bireysel başvuru ile YÖK Denkliği alması için istenen evraklarla başvuru yapabilir Ancak bu işlem bireyin kendi inisiyatifinde olduğu için kurumumuz bu konuda herhangi bir güvence vermemektedir.

 1. Yabancı dilde eğitim veriyor musunuz?

Brussels Capital University, Türkiye’de, Türkçe eğitim vermektedir. Brussels Capital Üniversity faaliyetle olduğu A.B.D, İngiltere ve Belçika’da ise o ülkelerin geçerli resmi dillerinde eğitim verir. Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 1. Devam zorunluluğu var mı?

Brussels Capital University’de devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir.

 1. Eğitim materyalleri nelerdir?

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel materyaller, bilgisayar ve internet bağlantısıdır. Bu temel materyaller vasıtasıyla öğrenciler, Brussels Capital University tarafından yönlendirilen dersleri takip etmektedir.

 1. Sınıf ya da ders tekrarı var mı?

                Brussels Capital University’ nin geçme notu 70’dir. Öğrenci hazırladığı projeden en az 70 puan almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır.

 1. İki yıllık mezunlar için sınavsız geçiş imkânı sunuyor musunuz?

Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir. Sınavsız geçiş yapmak isteyen öğrencilerden transkript istenir.

 1. Sizden alacağım lisans diplomamı yurt dışındaki üniversitelerden tanıyan var mı?

Üniversitemizden alınan diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir.

 1. Üniversitenizde, ikinci üniversite olarak kayıt yaptırma imkânım var mı?

Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir.

 1. İstediğim zaman kaydımı sildirme imkânım var mı?

Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar, Brussels Capital University Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır.

 1. Brussels Capital Universityneden ekonomik?

Brussels Capital University, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir.

                Brussels Capital University, uzaktan eğitim metoduyla hizmet vermektedir. Uzaktan eğitimde maliyetler minimuma inmektedir. Bu durumda direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır.

                Brussels Capital University olarak ilk arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenim imkânlarını sunabilmektir.

                Brussels Capital University’nde öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi.

16.Brussels Capital Universitesinde ödeme ve kayıt silinmesi nasıl olur?

 • Taksitlerini üst üste 3 ay ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır, 4 ay sistem tarafından otomatik olarak silinir. Fakat geçerli mazeret bildiren öğrencilerin durumu özel bir dilekçe ile ayrı değerlendirilir.
 • Kayıt yaptıran bu ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak talep edemez.
 • Eğitim ücretleri İngiltere Merkez Ofisi tarafından Euro üzerinden belirlenir. Fakat Türkiye Ofisi tarafından kur sabitlenebilir ve bu ücret üzerinden kampanya veya burs indirimleri sağlanabilir. Kayıt yapıldığı andaki kur baz alınır ve kur artışından öğrenciler etkilenmez.

17.Ödemeler Kişinin Ödeme Şartlarına Göre Değişir Mi?

Evet. Kayıt şartlarını kabul edip ödeme konusunda peşin veya taksitli ödemeler dışında kendi şahsi ekonomik durumuna göre ödeme yapacak kişilere şahsi ödeme tablosu çıkarılır. Bu muhasebe departmanı ile öğrencimizin karşılıklı varacağı uzlaşının bir ödeme protokolüne bağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu durumda kişi ilk aylar çok az bir bedelle ödemeye başlayıp ardından peşin ya da toplu balon ödemeler yapabilir. Tek şart bunun önceden belirlenen bir takvime göre yapılmasıdır.

 1. ÖDEME SEÇENEKLERİ VE ŞARTLARI NASILDIR?

Ödemeler, TL üzerinden tahsil edilir ve eğitim tarihinde yapılan anlaşma ile sabitlenir. Ödemelere dair muhtemel aksaklıklar konusunda tarafımızı önceden bilgilendirmeniz elbette önemlidir. Ödemelere KDV dâhil olup, her ödemeniz için tarafınıza fatura verilir.

 1. Brussels Capital UniversitesindeBurs İmkânları ve Oranları nelerdir?

Üniversitemiz başarılı olan öğrencilerin yanı sıra engelli ve sosyal kısıtlılıktan dolayı yüksek öğrenim imkanı olmayan kişilere anlaşmalı olduğu ve protokol yaptığı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla kayıt öncesi ya da öğrenim sürecinin belli dönemlerinde burs imkanı sağlamaktadır. Burs imkanı şartları ve oranlarıyla ilgili bilgi ve formu eğitim danışmanlarımızdan talep edebilirsiniz. Burs imkanı yüzde 15 ila yüzde 80 oranında değişmekte bu oranı engel durumu ve oranı ile başarı ortalaması belirlemektedir.


 1. Brussels Capital Universitesinden erken mezun olunabilir mi?

Evet, erken mezun olunabilir. Bu durum kredili sistemi uyguladığımız için mümkündür. Uluslararası standartları aşmamak koşuluyla öğrencilerimiz erken mezun olabilir. Online kredili sistem örgün eğitimin hantallığını sınıfa ve öğretmene bağlılığı ortadan kaldırdığı için öğrenci merkezli ilerleme imkanı verir .Buda sizin hızınıza ve performansınıza bağlı olarak normal zamandan çok daha kısa sürede mezun olmanızı sağlar.

 1. Brussels Capital Universitesinde ders işleme ve proje ödev hazırlama yöntemleri nasıldır?

                Brussels capital university,  global bir online eğitim kurumu olarak dersleri temel olarak teknolojik imkanları kullanarak online verir. Bunun yanı sıra bölüm ya da programa bağlı olarak nisbi oranda kendi merkez binasında örgün olarak verebilmektedir. Genel olarak otomasyon sistemi bunun yanı sıra danışman hocanın mail gönderimi ve video paylaşım sistemlerinde ders işlemede birer alternatif olarak kullanılırlar. Kimi zaman ders içerikleri pdf veya word formatıyla da öğrenciye gönderilerek derslerin hızlı ve etkin aktarılması sağlanır. Bazı bölümlerin dersleri bütün ya da parça olarak işlenecek kitapların listesinin verilmesi suretiyle işlenebilir. Buna psikoloji bölümü dersleri örnek gösterilebilir. Kimi zamanda bölüm sorumlusu ders notlarını çoğaltılması suretiyle öğrenciye aktarabilir. Brussels Capital University çok çeşitli uzaktan eğitim modüllerini bünyesinde barındırmaktadır.

 1. Brussels Capital Universitesinde sınav sistemi var mıdır, alternatifi nedir?

                Brussels Capital Universitesi bünyesinde hâlihazırda sınav sistemi yoktur. Sınav sistemlerinin hantallığı ve öğrenciye ciddi bir katkı sağlamadığı düşüncesi ve tecrübesi bizleri proje ödevi hazırlama yöntemini kullanmaya itmiştir. Bu yöntemde öğrencinin araştırmaya ve daha fazla öğrenmeye ittiği tecrübemizle sabittir. Proje ödevi verilen her ders için danışman hocanın belirlediği bir konuyu ödev olarak hazırlamaya dayalıdır. Ödevin sınırlarını ve çerçevesini danışman hoca belirler. Bu ödevden alınacak not ise sizin geçme notunuzu belirler. Notlar sayısal olarak değil sayısal karşılığı olan sembol olarak verilir.

 1. Türkıye’de Brussels Capıtal Unıversıty’in hukukı durumunu açıklar mısınız?

                Türkiye Brussels Capital University, YÖK yönetmelik ve kanunlarına tabi değildir. Türkiye bir Enformasyon ve kayıt bürosudur. Tüm vergi, sigorta vb. yükümlülükler ise TC. Kanunlarına göre gerçekleştirilir. Akademik ve teknik, idari kadro rektörlüğe bağlıdır.

 1. 23.BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY AVANTAJLARI NEDİR?

Zamandan ve mekândan bağımsız eğitim almanızı sağlar.

Başkasının değil sizin istediğiniz zamanda eğitim alabilme imkanınız olur.

Öğrenim görenin kendi öğrenim hızında eğitim alabilmesine imkan tanır.

Maliyet etkin bir eğitim sunar. Ucuz ve kaliteli eğitim ile barınma, taşınma, yeme-içme maliyetlerinden kurtulma imkânı sağlar

Konusunda uzman akademisyenlerin yönlendirmesiyle, akademik ve sosyal danışmanlık ile en doğru programı seçme imkânı sağlar.

Örgün öğretimden farklı olarak kaçırılan dersin sınırsız bir şekilde izlenebilmesi nedeniyle ders kaçırmak diye bir şey yoktur. Sonsuz telafi imkanı sunar.

Uluslararası geçerlilik ve akreditasyon sistemi ile tüm dünyada geçerli diploma almanızı sağlar.

İstediğiniz zamanda eğitime başlama ve bitirme imkânı sağlar.

Fırsat eşitliği sağlayarak aradaki duvarların kaldırılmasıyla toplumsal gelişime katkıda bulunur.

Tüm bireylerin eğitimden eşit bir yararlanmasını sağlar.

İnternet ortamının tüm avantajlarının kullanımını sağlar.

Bilginin devamlı güncellenerek daha kaliteli eğitimin verilmesinin önünün açılmasını sağlar.

Daha hızlı ve daha etkin geri bildirim imkanlarını sağlar.

Yüzyüze öğrenme imkânı bulunmayan öğrencilere erişilmesi imkanını sağlar.

Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artmasını sağlar.

Sağlanan teknolojik gelişmeler ve imkânlar nedeniyle eğitimin daha kolay ve hızlı transfer edilerek eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin yapılabilmesini sağlar.

Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılmasına imkan verir.

Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller oluşturur.

Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlar

Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere(örneğin sosyal fobi) rahatlık sağlayarak eğitimlerini tamamlama fırsatı sunar.

Multimedya öğeler ve teknolojik imkânlar sayesinde öğrencilerin zengin ve kolay kullanılabilen içeriklerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.

Eğitimini Tamamlayamamış Yöneticiler İçin Yüksek Lisans ve Doktora imkanı sağlar.

ALES belgesi olmayanlar için Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başlama imkanı sağlar.

Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları sunar.

İhtiyaç Anında Öğrenme ile daha kalıcı öğrenebilme fırsatları sunar.

Yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme imkanı ile daha kalıcı öğrenebilme imkanı sunar.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Kursiyer Yorumları

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Yorum Yaz

Henüz Yorum Yok

EĞİTİMİMİZİ DEĞERLENDİRİN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

39,750.00 

Hayat Boyu Eğitim Merkezi
Logo
Enable registration in settings - general

Eğitim başvurunuz başarıyla iletildi!

Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Shopping cart