Çocuklarda BDT Eğitimi Online Alınabilir mi ?

Bilinç temelli yaklaşımlar ile psikiyatrik bozuklukların tedavisi mümkündür. Çocuklarda BDT eğitimi, düşünce ve duyguların ruhsal soruları şekillendirmesinden ötürü alınmalıdır. Akıl ve ruh sağlığı sorunlarına doğru şekilde yaklaşılması için duygu ile düşünceleri düzeltmek önemlidir.

Ergenlerde ve çocuklarda BDT eğitimi kapsam açısından farklılık gösterir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ruhsal sorunların kaynağı farklıdır. İnsan davranışları ve duyguları odaklı psikoterapi uygulandığından terapinin kalıcılığı yüksektir. Psikologun sorun odaklı hareket etmesini sağladığı için terapi süresince zaman kaybedilmez. İnsan davranışları ve düşünceleri bir süre sonra hayatı yaşama biçimine dönüşür. Yersiz kaygı, endişe ve korkular psikolojika sorunlara yol açar. Çocuklarda BDT eğitimi alarak olumsuz duygu ve düşüncelerden onları kurtarabilirsiniz.

BDT Temelli Çocuk Terapisi Eğitimi

BDT temelli çocuk terapisi eğitimi, ileride yaşlarda sorunun tekrarlamasını önler. Aslında yanlış duygu ve düşünceler hayatı değerlendirmenizi de olumsuz etkiler. Doğru düşünce şeklini oturtarak psikolojik sorunları azaltmak BDT temelli çocuk terapisi eğitimi ile mümkündür.
BDT temelli çocuk terapisi eğitimi akran zorbalığı, yeme bozuklukları, ergenlik sorunları vs. problemleriyle başa çıkarken kullanılır. Depresyon, anksiyete, yeme bozukluğu, OKB, şizofreni, hiperaktivite bozukluğu gibi ağır sorunlarda tedavi edicidir. BDT temelli çocuk terapisi eğitimi ile başarı oranınızı katlayarak artırabilirsiniz.

Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi karşılıklı konuşma şeklinde devam eder. Terapist çocuğun düşünce şeklini telkin ve konuşma ile değiştirmeye çalışır. Olumsuz duygu ve düşünceleri olumluya çevirmek için teknikler kullanır. Konuşma ile ilerleyen süreç olduğundan çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi hastalığa göre değişir. Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi ile var olunan dünyayı doğru anlamlandırmak mümkündür. Şemalar, inançlar ve düşünceler üzerinden terapi süreci şekillendirilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası

Bilişsel davranışçı tekniklerin kullanılması için eğitim yanında sertifika da gereklidir. Bilişsel davranışçı terapi sertifikası, psikoterapi tekniğini nitelikli olarak uyguladığınızı gösterir. Üniversite onaylı bilişsel davranışçı terapi sertifikası aldığınızda akademik seviyede donanımlı olduğunuz bilinir. Çocuklarda BDT teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilişsel davranışçı terapi sertifikası başarınızı katlar. Hemen şimdi eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Hayat Boyu Eğitim Merkezi
Makalelemiz Hakkında Düşüncelerinizi Belirtin

Cevap Yazınız

Hayat Boyu Eğitim Merkezi
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart